O nama

“CRNOGORSKI SAVEZ AUTO-MOTO SPORTSKIH KLUBOVA”

 • radi na razvijanju i omasovljavanju sporta i sportske kulture,
  naročito sportskih takmičenja u auto moto i karting sportu kao sportskim disciplinama;
 • sprovodi sistem takmičenja: u automobilizmu, karting sportu,
  auto-krosu, moto-krosu, reliju džipova, takmičenju kamiona kao i
  sve što se odnosi na auto-moto i karting sport u Crnoj Gori;
 • utvrđuje, organizuje i sprovodi sistem sportskih takmičenja;
 • registruje i vodi evidenciju članova, sportista i drugih sportskih
  radnika;
 • brine se o unaprjenjenju stručnog rada i osposobljavanju stručnih radnika;
 • brine se o perspektivnim i vrhunskim sportistima;
 • sarađuje sa nadležnim organima, organizacijama i institucijama;
 • zastupa zajedničke interese sportskih klubova koji su članovi
  Saveza;
 • organizuje sportska prvenstva u auto moto i karting sportu;
 • brine se o crnogorskoj sportskoj ekipi i predstavlja auto-moto i karting sport pred odgovarajućim međunarodnim asocijacijama;
 • donosi odluku o sistemu takmičenja u kojem učestvuju profesionalni i amaterski klubovi;
 • uređuje pitanja koja se odnose na registraciju sportista, prava
  perspektivnih i vrhunskih sportista, promjene statusa sportista,
  prava nastupa stranaca za crnogorske klubove i odgovornost sportista i sportskih radnika;
 • formira arbitražu za rješavanje spornih pitanja izmenu članova
  saveza;
 • zastupa interese sportskih klubova pred nadležnim institucijama;
 • donosi pravilnik o uslovima za izbor sudija i tehničkog osoblja za
  sportska takmičenja u auto moto i karting sportu;
 • donosi Pravilnik o licenciranju staza za održavanje takmičenja u
  auto moto i karting sportu;
 • izdaje licence i sertifikate za takmičare, sudije i tehničko osoblje;
 • licencira staze i poligone za sportska takmičenja;
 • organizuje seminare, stručna usavršavanja za takmičare,
  instruktore, sudije i druga stručna lica za auto-moto i karting sport.

Statut CGSAMSK mozete pogledati i preuzeti OVDJE

Pravilnik CGSAMSK

PRAVILNIK O AUTO MOTO I KARTING SPORTU CRNOGORSKOG SAVEZA AUTO MOTO SPORTSKIH KLUBOVA

Dokumenta CGSAMSK mozete pogledati OVDJE

Kontakt
Budva ul. 22 novembra br 2
budvaas@gmail.com
+382 33 451 588
+382 69 183 692
+382 69 483 860
+382 68 737 252